top of page

rag

rólunk

"Az alaktanban használt rag terminus olyan szuffixumtípust, azaz szótő vagy más szuffixum mögé helyezett toldalékot nevez meg, amely mögött már nem állhat más toldalék.A ragok inflexiós toldalékok, azaz nyelvtől függően, a változtatható alakú szófajok különböző nyelvtani kategóriáit kifejező kötött morfémák. Ezzel mondattani viszonyokat fejeznek ki..."

pécs autáll 02.JPG

műhely történet

A RAG építészműhely két alapítójaként Veres Gábor DLA és Greg András DLA 2014-ben kezdték közös tervezési tevékenységüket.

műhely tagok

bottom of page